Hoe kunnen wij je helpen? Neem contact op via sales@igopromo.nl|www.igopromo.nl

Beleid voor relatiegeschenken en promotionele artikelen

Veel bedrijven hebben een zogenaamde ‘business gifts policy’; een speciaal beleid voor het geven en ontvangen van relatiegeschenken. Het ene bedrijf gaat er gemakkelijker mee om als het andere, maar een beleid voor relatiegeschenken en promotionele artikelen valt toch aan te raden.

Orde op zaken stellen met een relatiegeschenkenbeleid

Het relatiegeschenkenbeleid schrijft de werknemers voor wat wel of niet gepast is op vlak van relatiegeschenken. Welke relatiegeschenken men wel en niet mag aanvaarden en of men überhaupt al een relatiegeschenk mag aannemen. Bovendien kunnen relatiegeschenken gegeven worden: als geschenk, als beloning, als promotie, ter waardering, …. Zo kan men relatiegeschenken krijgen van een klant, van een leverancier, van een mogelijke werknemer, van een zakenrelatie, …

Wie wat mag geven en wie wat mag ontvangen staat beschreven in een relatiegeschenkenbeleid. Bovendien kan het beleid dan ook bepalen wat de waarde van een geschenk mag zijn en welk soort geschenken ontvangen mogen worden. Ten slotte beschrijft het beleid ook onder welke omstandigheden relatiegeschenken ontvangen mogen worden. Zo zullen er bovendien ook altijd speciale gevallen of uitzonderingen zijn waaronder werknemers bepaalde geschenken wel mogen ontvangen.

Relatiegeschenken verweven met deontologie & bedrijfsethiek

De reden voor zulk een beleid is omdat een relatiegeschenk kan aanzien worden als omkoping. Zo kan een mogelijke leverancier bijvoorbeeld promotionele artikelen aan een werknemer geven om ervoor te zorgen dat deze een samenwerking met de leverancier opzet. Het kan voor andere werknemers onrechtvaardig lijken dat één werknemer wel een relatiegeschenk ontvangt en een ander niet. De meeste bedrijven streven ernaar dat iedereen op een gelijke wijze behandeld moet worden. Het relatiegeschenkenbeleid zorgt er dus ook voor dat bepaalde problemen voorkomen kunnen worden zoals het bevoorrechten van iemand.

Ten slotte maakt een relatiegeschenkenbeleid ook deel uit van de bedrijfsethiek. Het zorgt er dus voor dat werknemers altijd op een ethische manier omgaan met iedereen waar ze mee in contact komen en dat ze geen enkele partij discrimineren. Eigenlijk komt het er op neer dat het bedrijf niet in een slecht daglicht gesteld kan worden door mogelijk compromitterende acties door werknemers.

Stel zelf een deontologische code en bedrijfsethiek op!

Heeft je bedrijf al een beleid voor relatiegeschenken en promotionele artikelen? Ben je er zeker van dat jouw werknemers ethisch omgaan met de partijen waarmee ze in contact komen en dat er geen sprake is van mogelijke omkoping? Een relatiegeschenkenbeleid verzekert je hiervan en stelt je in staat om beter en sneller te reageren op mogelijke compromitterende acties!

Door | 2021-04-01T09:26:06+02:00 1 juni 2019|